ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

Read more

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว

Read more

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more

วันที่ 24 มกราคม  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

Read more