ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่  12  ตุลาคม  2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมคณะฯ  เข้าร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่ ศพก.ลาดบัวหลวง

Read more

วันที่ 3  สิงหาคม 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  มอบให้นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ 

Read more

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Read more

วันที่ 19  กรกฏาคม  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการจัดประชุม ศพก. ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว

Read more

วันที่ 26-28  มิถุนายน  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวเมืองหนาว ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561

Read more
Error
  • You are not authorised to view this resource.