ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก คุณอธิโรจน์  หัตถ์สุวรรณกุล  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

วันที่ 4  มกราคม 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสาน

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาการชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ

Read more

  วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  นายพิสิฐ  พรมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพเรื่องสถานที่ในการพบปะหารือสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  

Read more

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมประชุมสรุปแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

Read more

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา ประจำปี 2561

Read more
Error
  • You are not authorised to view this resource.