ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ โครงการอบรมนานาชาติ

Read more

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ  ร่วมจัดงานวันรำลึกครบรอบ 7 ปี 

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นางชาริณี  อุดมสรณ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมคณะฯ  ได้รับมอบหมายให้ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

Read more

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

Read more

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายพิสิฐ พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Thai Rice NAMA

Read more

วันที่ 8 พฤษภาคม  2562 นายพิสิฐ  พรหมนาทร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายเสรษฐวุฒิ  ลิ้มทอง  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  พร้อมคณะฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

Read more
Error
  • You are not authorised to view this resource.