ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มกราคม  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

Read more

วันที่  25  ธันวาคม 2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะฯ

Read more

วันที่  4 ตุลาคม  2560 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง          นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Read more