ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  มอบให้ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดปีงบประมาณ  2562 

Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

Read more

  วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Read more

วันที่ 30 มกราคม 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มอบให้นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายกฤษณ์กมล  เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสาวรีย์  จันทร์คำ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

Read more

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มอบให้ นางสาวขวัญชนก  ปฏฺิสนธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Read more
Error
  • You are not authorised to view this resource.