ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่  25  ธันวาคม 2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะฯ

Read more

วันที่  4 ตุลาคม  2560 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง          นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย

เวลา 08.00 น  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และ

จัดร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าศูนย์ฯ