ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

Read more

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่โครงการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว

Read more

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more

วันที่ 24 มกราคม  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

Read more

ประชาสัมพันธ์

 

เตือนภัย!                    

                ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

    Tel. 035-709051-2  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.