ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่  25  ธันวาคม 2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะฯ

Read more

วันที่  4 ตุลาคม  2560 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง          นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย

Read more

ประชาสัมพันธ์

   
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ "นาแปลงใหญ๋" รายละเอียด คลิ๊กที่นี่.....


ใบสมัครเข้าร่วมนาแปลงใหญ๋ คลิ๊กที่นี่...



รายละเอียดโครงการ 
https://www.youtube.com/watch?v=POV7niyzqFY&feature=youtu.be

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 รายละเอียดคลิ๊ก...


เตือนภัย!                    

        ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

Tel. 035-709051-2  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.