งานผลิตเมล็ดพันธุ์


      งานผลิตเมล็ดพันธุ์

 

       

ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปีละ 12  ตัน และ เมล็ดพันธุ์หลักปีละ  120  ตัน 

นอกจากนั้นยังผลิตเมล็ดพันธุ์หลักสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมา

จากพระราชดำริฯ สีบัวทอง

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama