ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มกราคม 2563  นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ  ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวนุ่มพันธุ์ กข43 กข77 กข79 การสาธิตการแปรรูปข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

วันที่ 15 มกราคม 2563  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดฯ

Read more

วันที่  9  กรกฏาคม 2562  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมบรรยายฝึกอบรมโครงการนวัตกรรมรักษ์ข้าวยั่งยืน ในหัวข้อการอบรม

Read more

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ  จัดฝึกอบรม

Read more

วันที 3 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้า

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ  จัดฝึกอบรม

ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน ณ ศูนย์ข้าวในโรงเรียนมหาดไทย อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  30  คน

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama