ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มกราคม 2563  นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ  ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวนุ่มพันธุ์ กข43 กข77 กข79 การสาธิตการแปรรูปข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

วันที่ 15 มกราคม 2563  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดฯ

Read more

วันที่  9  กรกฏาคม 2562  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมบรรยายฝึกอบรมโครงการนวัตกรรมรักษ์ข้าวยั่งยืน ในหัวข้อการอบรม

Read more

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ  จัดฝึกอบรม

Read more

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563  นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ  ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวนุ่มพันธุ์ กข43 กข77 กข79 การสาธิตการแปรรูปข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 2  จังหวัดอ่างทอง  ณ อาคารโดมเทศบาลตำบลรำมะสัก  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีเกษตรกรลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน  56  คน 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama