ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กรกฏาคม 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ ธนิตย์

Read more

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรในห้วข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

วันที่ 26-28  มิถุนายน  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวเมืองหนาว ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561

Read more

วันที่  15  มิถุนายน  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีและคณะฯ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

Read more

วันที่ 12  มิถุนายน 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

Read more

  วันที่ 5  มิถุนายน  2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  ร่วมงานวันข้าวและชาวนา

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

วันที่ 12  มิถุนายน 2561  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ปี 2561)  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ตำบลรำมะสัก  อำเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง  โดยมีเกษตรกรร่วมงาน  จำนวน  200  ราย