Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำแผ่นพับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง Written by ayy_rrc 24
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน Written by ayy_rrc 51
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน Written by ayy_rrc 111
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจขัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี) Written by ayy_rrc 63
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดทำหนังสือการจัดการข้าววัชพืช) Written by ayy_rrc 99
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ยเคมี) Written by ayy_rrc 171
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ งบประมาณ ปี 2560 Written by ayy_rrc 277
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดทำเอกสาร) Written by ayy_rrc 171
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาดูแลต้นข้าว เตรียมขนย้ายเข้าสนามหลวง พร้อมปักหลักและัมัดต้นข้าวขนกระถางขึ้นลงรถบรรทุก) Written by ayy_rrc 180
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ งบประมาณปี 2559 Written by ayy_rrc 193

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama