ประชาสัมพันธ์


นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม MOU

นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม MOU

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2021-06-14 13:59:07

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2021-06-11 14:07:23

อ่านต่อ...

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2021-06-08 10:25:25

อ่านต่อ...

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2021-05-25 10:28:42

อ่านต่อ...