ข่าวสารและกิจกรรม


ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-08-05 08:54:40

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-08-01 14:39:54

อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย

กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-07-22 15:04:42

อ่านต่อ...

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (นาแปลงใหญ่) ณ วัดผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (นาแปลงใหญ่) ณ วัดผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-06-30 15:22:50

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ วัดสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ วัดสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-06-28 14:44:16

อ่านต่อ...

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-06-15 13:53:34

อ่านต่อ...

ร่วมพัฒนา จิตอาสา ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่

ร่วมพัฒนา จิตอาสา ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-05-27 14:13:53

อ่านต่อ...

ร่วมงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง)

ร่วมงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-05-27 13:48:55

อ่านต่อ...

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ วัดบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ วัดบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-05-20 14:30:58

อ่านต่อ...

ประชุมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงการตลาด (ผู้ประกอบการพบผู้ผลิต) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

ประชุมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงการตลาด (ผู้ประกอบการพบผู้ผลิต) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-05-20 11:44:13

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมประชุมคณะกรรมการพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-05-17 14:03:45

อ่านต่อ...

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และคณะทำงานบริหารจัดการการปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และคณะทำงานบริหารจัดการการปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-04-29 13:39:34

อ่านต่อ...