ข่าวสารและกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ติดตามให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ติดตามให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-12-02 11:05:36

อ่านต่อ...

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และแนะนำแอปพลิเคชั่น AllRice แก่เกษตรกร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และแนะนำแอปพลิเคชั่น AllRice แก่เกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-30 10:12:30

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-28 09:37:24

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-23 09:56:26

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-14 14:52:21

อ่านต่อ...

นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการจัดการแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการจัดการแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-09 15:04:35

อ่านต่อ...

นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ

นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-04 14:34:07

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566-2567 ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566-2567 ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-10-25 11:28:58

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-10-17 14:02:55

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช สมิเปรม) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช สมิเปรม) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-10-17 13:48:15

อ่านต่อ...

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุรเดช สมิเปรม) เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุรเดช สมิเปรม) เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-10-17 13:35:02

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-10-17 13:11:50

อ่านต่อ...