ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ติดตามให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ติดตามให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-12-02 11:05:36

อ่านต่อ...
Sample project image

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และแนะนำแอปพลิเคชั่น AllRice แก่เกษตรกร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และแนะนำแอปพลิเคชั่น AllRice แก่เกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-30 10:12:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-28 09:37:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-11-23 09:56:26

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่น่าสนใจ