ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-08-05 08:54:40

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-08-01 14:39:54

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย

กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-07-22 15:04:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (นาแปลงใหญ่) ณ วัดผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (นาแปลงใหญ่) ณ วัดผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-06-30 15:22:50

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่น่าสนใจ