ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-09-28 14:22:05

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-09-21 15:11:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมพิธีรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา

ร่วมพิธีรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-09-21 14:50:44

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2022-08-05 08:54:40

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่น่าสนใจ