ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ข้อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

ข้อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2023-02-01 09:48:54

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีชุมชุนร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดเวทีชุมชุนร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2023-01-17 11:45:14

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2023-01-17 11:22:33

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม พื้นที่ชุมชน และพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ณ หมู่ 2 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม พื้นที่ชุมชน และพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ณ หมู่ 2 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2023-01-12 14:32:28

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่น่าสนใจ