ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุุธยา ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน
  •   2021-12-27 15:46:06    200     20

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุุธยา ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes