นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการจัดการแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง


    นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการจัดการแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง

    วันที่  9  พฤศจิกายน  2565  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการจัดทำแผนและการกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้มีความเข้าใจและถูกต้องตรงกัน  ณ  ห้องประชุมรวงข้าว  กรมการข้าว เวลา 10.30-12.00 น.  โดยร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom