ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


    ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    วันที่  14  พฤศจิกายน  2565  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี