ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง


    ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทื่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

    วันที่  22  พฤศจิกายน  2565  นายกฤษณ์กมล เปาทอง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง