วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา


    วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

   

วันที่  4-6  มิถุนายน  2564  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์กมล  เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  ระดับเขตภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก  เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564  ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี